De NVM en De Hypotheekshop hebben zich het afgelopen jaar hard gemaakt voor een beter oplossing voor consumenten waarbij de behandeling van de hypotheekaanvraag over het kalenderjaar heen gaat.

Als de leennormen in het nieuwe jaar worden aangescherpt, kunnen alsnog problemen ontstaan met de financiering, waardoor in sommige gevallen de transactie niet door kan gaan. Dit hangt samen met een besluit van de AFM om het toetsmoment voor de kredietwaardigheid te verschuiven naar het moment waarop door de hypotheekverstrekker een definitief aanbod wordt gedaan.

Omdat de nieuwe leennormen pas in november allemaal bekend zijn, geeft dit onzekerheid en onvoldoende tijd om hier tijdig op te kunnen anticiperen. De Tweede Kamer heeft daarom met algemene stemmen een motie aangenomen dat, net als vorig jaar, een overgangstermijn gehanteerd moet worden van één maand.

Concreet houdt dit in dat hypotheekaanvragen die zijn ingediend voor 1 januari 2018 en die voor 1 februari getoetst worden, alsnog beoordeeld mogen worden op basis van de leennormen van 2017. De Tweede Kamer heeft de minister opgeroepen om hierover in overleg te gaan met betrokken partijen – waaronder de NVM – om tot een werkbare oplossing te komen.