Jaarlijks wordt in het najaar door het kabinet gerapporteerd over de ontwikkelingen op de woningmarkt. De ‘Staat van de Woningmarkt’ bevat een algemene analyse van de woningmarkt in relatie tot macro-economische en demografische ontwikkelingen en gaat daarnaast in op een aantal thematische onderwerpen.

In dit geval zijn dat de eigendomsverhoudingen (en de verschuivingen daarin) op de woningmarkt, de positie van middeninkomens en de ontwikkelingen rond de energieprestatie van de woningvoorraad. Hoewel veel cijfers niet nieuw zijn, geeft het rapport een goede samenvatting van de kennis die op dit moment beschikbaar is over verschillende aspecten van de woningmarkt.

Het rapport kunt u hier downloaden.