Vanaf 25 mei 2018 jl. is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht en geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving. Dit zal u zeker niet zijn ontgaan. De huidige databeschermingsrichtlijn is alweer ruim 20 jaar oud en sluit niet meer goed aan op de huidige wereld. Met de komst van de AVG worden de privacyrechten versterkt en uitgebreid.

Dit houdt in dat vanaf 25 mei 2018 ‘Wonen en waarde’ als NVM-lid bij iedere opdracht tot dienstverlening bij koop, verkoop huur of verhuur ervoor zorgt dat haar opdrachtgever in kennis wordt gesteld van de standaard privacyverklaring waarin staat beschreven hoe wij en de NVM omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.

De volledige tekst van ons privacybeleid ten aanzien van uw bezoek aan onze website kunt u hier lezen.