Hieronder vindt u informatie omtrent de NVM woningmarktcijfers van het laatste kwartaal van 2017 (Q4) aangaande de regio Zutphen.

Het vierde kwartaal van 2017 liet voor het eerst in jaren weer een daling in het aantal verkochte woningen door NVM-makelaars zien. Zij verkochten het afgelopen kwartaal in vergelijking met een jaar eerder bijna 6% woningen minder. Het zijn vooral de appartementen (-13,5%) die minder verkocht worden. Van de andere woningtypen zijn er 2 à 3% minder verkocht.

In de totale bestaande koopwoningmarkt zijn er naar schatting zo’n 61.000 woningen verkocht in het vierde kwartaal 2017. Daalde in 2016 in het vierde kwartaal slechts in 4 NVM-regio’s het aantal transacties in vergelijking met het jaar ervoor, in het afgelopen kwartaal daalden de woningverkopen door NVM-makelaars in vergelijking met een jaar eerder in liefst 52 van de 76 regio’s.

Over het totale jaar 2017 verkochten NVM-makelaars ruim 166.000 bestaande koopwoningen. Dat zijn er ruim 1.000 meer dan een jaar eerder. Op de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het dan om 234.000 verkochte bestaande koopwoningen.

Transactieprijzen in jaar tijd met meer dan 9% gestegen

De transactieprijs van de gemiddeld verkochte woning is in het vierde kwartaal 2017 uitgekomen op een recordniveau van 269.000 euro. Dat is ruim 9% meer dan een jaar eerder. Vooral de prijs van de verkochte appartementen ging omhoog, met meer dan 13%.

Gemiddelde verkooptijd woning daalt spectaculair naar 52 dagen

In een jaar tijd daalde de verkooptijd van de gemiddeld verkochte woning van 76 dagen naar 52 dagen. Deze daling is zichtbaar bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen werden gemiddeld na zo’n vier maanden verkocht, appartementen en tussenwoningen na ruim een maand.

Nijpend tekort aan woningaanbod in grote delen van Nederland

Het nijpende tekort aan woningaanbod doet zich in steeds meer regio’s in Nederland gelden. In het vierde kwartaal van 2017 is het totaal aantal woningen dat in Nederland wordt aangeboden verder gedaald. Deze daling is wel iets minder groot dan in de afgelopen kwartalen. Er stonden halverwege het vierde kwartaal 2017 bij NVM-makelaars ruim 59.600 woningen te koop (totale bestaande koopwoningmarkt 84.000).

Meer informatie

Gedetailleerde marktinformatie in uw regio per type woning of voor heel Nederland, kunt u downloaden via bovenstaande module. Meer recente cijfers over de woningmarkt vindt u in dit persbericht of in de downloads hieronder. Bij gebruik van de NVM-cijfers dient u altijd “Bron NVM” te vermelden.

Procentuele prijsontwikkeling regionaal

Bent u geïnteresseerd in de gedetailleerde marktinformatie over regio’s per type woning of voor heel Nederland, dan kunt u deze inzien op de NVM website.

Bron: NVM